Szív küldi,szívnek,szívesen!

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 600 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: A múlt és a jelen találkozása során bemutatjuk a gyerekeknek hogyan nézett ki egy mézeskalácsos mester műhelye és milyen eszközöket használt. Bevezetjük őket a mézeskalácssütés rejtelmeibe.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A formaérzék, lényeglátó képesség, nyelvhasználati és a kommunikációs készség, kulturális különbségek iránti fogékonyság fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

Tudok fonni, tudok szőni…

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 500 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Ismerkedés a fonás – szövés eszközeivel és a hagyományos paraszti kultúrában használt természetes anyagokkal. Megmutatjuk a gyerekeknek, hogyan lesz egy szál zöld növényből fonal, majd textil.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A logikus és térbeli gondolkodás, finommotorika és koncentráció fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon és népismeret, vizuális kultúra, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

“Ég a gyertya ég…”

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 600 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Az újkenézi istállóban megismerkednek a gyerekek a hagyományos gyertyakészítés folyamatával és a világítás egykori, hagyományos eszközeivel.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A matematikai gondolkodás, koncentráció, társas együttműködés, csoportmunka, tolerancia, kompromisszumkészség fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: fizika, kémia, vizuális kultúra, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

Meg is mosakodjál

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 600 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Betekintést nyernek a gyerekek egy régi nagymosás folyamatába. Megismerkednek a mosás eszközeivel és a textilfestés technikájával.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A kompromisszumkészség, finommotorika, művészi gondolkodás, kreativitás, csoportos együttműködés, belső képalkotás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: rajz és vizuális kultúra, kémia, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Mindennapi kenyerünk

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 40 fő
Időtartam: 90 perc
Ár: 700 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás
Foglalkozás célja: Bemutatja a kenyér útját az elvetett magtól a kész kenyérig. Megismertetjük a tanulókkal a kenyérsütés eszközeit. Megmutatjuk, milyen fáradtságos munka volt a kenyér elkészítése. A foglalkozáson fontos a tanulói tevékenység középpontba állítása.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A megfigyelés, problémamegoldó gondolkodás, összehasonlítás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, technika, életvitel és gyakorlat, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

Senki se szagolja…

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 700 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: A tányérfestés vagy bútorfestés foglalkozás közben megismertetjük a tanulókkal a hagyományos paraszti kultúra díszítő motívumait és azok jelentéseit.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A finommotorika, művészi gondolkodás, kreativitás, vizuális problémamegoldás, cselekvő tudatosság fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Sárkány ellen sárkányfű

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 500 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Bevezetjük a tanulókat a népi gyógyászatba. Alapfokon ismertetjük meg velük a gyógynövényeket a temetőcsősz ház kiskertjében. Molyűző illatpárnát készítünk az újlétai magtár foglalkoztató termében.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A munkastílus, hagyományőrzés, paraszti kultúra elemeinek tudatos alkalmazása önfejlődés fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, biológia-egészségtan, természetismeret, földrajz, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Nemezeljünk!

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 700 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglakozás célja: Az őseink gyapjúfeldolgozó technikájával ismertetjük meg a tanulókat. Megmutatjuk, mi a nemez. Beszélünk arról mire használták régen és mire használják manapság. Rávilágítunk arra, mely anyag  végterméke lehet  a nemez.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A finommmotorika, megfigyelés, csoportmunka és belső képalkotás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, hon- és népismeret, technika, életvitel és gyakorlat, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

Nincs egy rongyom…

Korosztály: 7. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 700 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Az árpád-kori viseletet és viseletkiegészítőket vázoljuk fel a tanulók előtt. Lehetőséget biztosítunk a rekonstrukcióban elkészített ruhadarabok felpróbálására. Bőrtarsoly- vagy ékszermásolat készítő foglalkozáson vehetnek részt a diákok az újlétai magtár foglalkoztató termében.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A motiváltság, identitástudat, gondolkodásmód, kreativitás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, földrajz, erkölcstan, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Mesterségem címere…

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 500 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: A bőrművesség titokzatos világát hozzuk közelebb a tanulókhoz. A bőr feldolgozásába vezetjük be őket és a bőr díszítéséhez adunk ötleteket. Bőrkarkötőt vagy bőrcsuklópántot készítenek lyukasztásos technikával az anarcsi porta udvarán.
Fejlesztési területek/kompetenciák: Az esztétikai érzék, kreativitás, tudatos hagyományőrzés fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, technika, életvitel és gyakorlat, erkölcstan, földrajz, biológia-egészségtan, természetismeret

Részletekért katt ide!

Üzenet régi iskolámból

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 500 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás
Foglalkozás célja: Múlt századbeli hat osztályos elemi népiskolai órán vehetnek részt a tanulók a barabási iskolában. Kipróbálhatják a palatáblát, a palavesszőt, a spongyát, a pennát, a kalamárist, vagy az irkát. Megmutatjuk, hogyan érte el a tanító a rendet, a fegyelmet a különböző korú kisdiákoknál.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A szemléletmód, önfegyelem, viselkedéskultúra, mások iránti tisztelet fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, matematika, biológia-egészségtan, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, természetismeret, földrajz

Részletekért katt ide!

Mértékek mértéktelen mértékben

Korosztály: 5. osztály – 8. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 400 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás
Foglalkozás célja: Rendkívüli matematika óra az egykor mérték funkciót is betöltő néprajzi tárgyakkal az újlétai magtár foglalkoztató termében. A szöveges feladatok könnyen érthetővé válnak a mérőeszközökhöz kapcsolódó történeteinktől.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A pontosság, koncentrálóképesség, gondolkodás, problémamegoldó képesség fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, matematika, magyar nyelv és irodalom

Részletekért katt ide!

Gyertek velünk Rozmaring Királyságba!

Korosztály:
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 3×45 perc
Ár: 1100 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Egy mesés történeten keresztül ismertetjük meg a tanulókkal a rozmaring sokoldalúságát. Felfedezzük a rozmaring népéletben betöltött szerepének néhány jellemzőjét.
Fejlesztési területek/kompetenciák: Az önálló és csapatmunka, olvasás, beszéd, logikus gondolkodás, kommunikáció, problémamegoldó képesség, lényeges és lényegtelen információ válogatása, önellenőrzés fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: kémia, magyar nyelv és irodalom, technika, életvitel és gyakorlat, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!