MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK

Kockáról kockára

Az épített környezetet megörökítő archív fényképek sokat mesélhetnek történelmi folyamatokról, társadalmi viszonyokról, az életmódról. Az 1970-es évektől kezdődően a vidék képe látványos átalakulásnak indult, így joggal kérdezhetnénk, hogy hová lett a hagyományos falukép? Járjunk együtt utána, fejtsük meg közösen a korabeli fényképek vizuális üzenetét!

Időtartam: 60 perc
Létszám: maximum 30 fő
Ára: 500 Ft/fő

A jó meg az ócska

Meddig él egy tárgy, milyen és hányféle feladatra hivatott a falusi portán? Mi történik, ha elsődleges rendeltetését bevégezte egy szerszám, egy ruhanemű? A régi falusi életben semmi nem veszett kárba, a tárgyak új életre keltek, új szerepet kaptak, sok esetben még az elnevezésük is megváltozott. Napjainkban egyre hangsúlyosabb a társadalmi párbeszéd a fenntarthatóságról, amelyre nagyszerű példát kínál a paraszti világ szemlélete.

Időtartam: 60 perc
Létszám: maximum 30 fő
Ára: 500 Ft/fő

„Szív adja szívét szívesen…”

„Hej, amikor mi fiatalok voltunk! Olyan hatalmas, cifra tükrösszívet kaptam én az egyik udvarlómtól, hogy a szomszéd jányokat majd megette a sápadt irigység… Volt bizony ajándékozás akkor is, de mindenki tudta, hogy mikor, kinek és mit illik adni. Megvót annak a sorrendje… Mondja az uram, hogy sokat jár a szám, inkább a kezem járna olyan gyorsan, ahogy a nyelvem pereg… Pedig dolgozom én a műhelyben látástól vakulásig. Az inasok dóga is az én felelősségem… Kitanítom én mindegyiket a mesterségre! Az meg csak a javukra válik, ha közben egy kis illemet is hallanak…”

Időtartam: 60 perc
Létszám: maximum 30 fő
Ára: 800 Ft/fő

Mi a szösz?

Mi a szösz? – kérdezzük csodálkozva, ha valamilyen számunkra érthetetlen dologgal találjuk magunkat szembe. Honnan ered ez a szólásmondás? Szerepjátékos foglalkozásunkon a „háziasszony” irányításával ismerkedhetnek meg a tanulók a rostfeldolgozás nehéz és fáradságos munkafázisaival. Az esti fonóban maguk is kipróbálhatják, tudnak-e szöszből fonalat fonni, a fonó lányokat és a „betévedő” legényeket alakítva közösen játszhatják el, mi történt az egykori szatmári fonókban: közös énekszóval, találós kérdésekkel, mesével és fonóbeli játékkal szórakoztathatják egymást.

Időtartam: 60 perc
Létszám: max. 25
Ára: 600 Ft/fő

Jeles neves a karácsonyi ünnepkörből – utazó múzeum

 Minden jeles névnaphoz helyi szokások kapcsolódtak. Miért rugdosták a lányok a disznóól oldalát András napján? Hogyan folyt a disznótori maskurázás a tirpákoknál? Milyen időjósló rigmusok éltek a nép ajkán? Miről ismerték fel Luca napján a boszorkányokat? Mit tettek távoltartásuk érdekében? Ismerjük meg közösen, hogyan szőtték át a babonák, hiedelmek, mágikus eljárások a falun élők mindennapjait!

Időtartam: 90 perc
Létszám: maximum 30 fő
Ára: 800 Ft/fő

TÉMANAPOK

Tükröm, tükröm…

Témanapunk elején a fiatalok megismerkedhetnek a tükörhöz kapcsolódó megyei szokásokkal, hiedelmekkel; e tárgy jeltani szerepével. Ezt követően interaktív viseletbemutatóval folytatódik a program, melynek során archív fényképek segítségével, ünnepi viselet felpróbálásával keressük a választ arra a kérdésre: hogyan, milyen praktikákkal érték el a parasztlegények és parasztlányok, hogy alakjuk a tájegységen elfogadott ideális testképhez közelítsen. Mitől lettek magasabbak, hogyan lett szélesebb a „faruk”, gömbölyűbb vagy hosszúkásabb az alakjuk? A témanap végén a tanulók is kapnak arra lehetőséget, hogy a képzőművészet eszközeivel előnyös tulajdonságaikat egyesítsék és egy általuk ideálisnak tekintett portrét alkossanak.

Időtartam: 120 vagy 180 perc
Létszám: maximum 30 fő
Ára: 1100 Ft/fő, illetve 1300 Ft/fő

„Kertbe mentek, rózsát szedtek…”

Az egykori falu fiataljainak vonzalma, ismerkedése, érzéseik kifejezésének verbális és nonverbális eszközei ismeretlenek a mai fiatalok előtt, s éppen ez teheti ezt a programot számukra vonzóvá. Activity, kódfejtés, alkotó tevékenység… Minden a rózsa körül forog…

Időtartam: 120 perc
Létszám: maximum 30 fő
Ára: 1100 Ft/fő

Jelvadászat

Azért ígérkezik izgalmas és érdekes feladatnak a népi kultúra jeleivel történő ismerkedés, mert még mindig jelen vannak napjaink hétköznapi kommunikációjában. Gondoljunk csak a „kiteszik a szűrét” szólásunkra. A csapatokat alkotó jelvadászok feladata, hogy legalább hét népi jelet megtaláljanak portáinkon, megfejtsék jelentésüket, majd mobiltelefonjuk segítségével igazolják a sikeres „vadászatot”, számot adjanak a levadászott jelek jelentéséről.

Időtartam: 180 perc
Létszám: maximum 30 fő
Ára: 1100 Ft/fő

Megrendelőlap letölthető ITT