Szív küldi, szívnek, szívesen!

Korosztály: 9. osztály -12. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 600 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Megismerkednek a tanulók a mézeskalács műhellyel és a mézeskalács sütés folyamatával. Bemutatjuk, hogyan nézett ki egy műhely és milyen eszközöket használt régen a mester. Bevezetjük őket a mézeskalácssütés rejtelmeibe.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A formaérzék, lényeglátó képesség, nyelvhasználati és a kommunikációs készség, kulturális különbségek iránti fogékonyság fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

Tudok fonni, tudok szőni…

Korosztály: 9. osztály – 12. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 500 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Megismerkednek a tanulók a fonás – szövés eszközeivel, a természetes anyagokkal és azzal a folyamattal, hogyan lesz egy szál zöld növényből fonal, majd pedig textil. Megismertetjük velük a textilek fejlődésének útját az évszázadok során.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A logikus és térbeli gondolkodás, finommotorika, koncentráció, kreativitás, kooperációs készség fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, matematika, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

“Ég a gyertya ég…”

Korosztály: 9. osztály – 12. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 600 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: A gyertyamártó foglalkozáson a tanulók megismerkednek a hagyományos gyertyakészítés folyamatával az újkenézi istállóban. Fény derül arra, melyek voltak a világítás eszközei egykor.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A matematikai gondolkodás, koncentráció, csoportmunka, tolerancia, kompromisszumkészség fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: fizika, kémia, vizuális kultúra, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

Meg is mosakodjál

Korosztály: 9. osztály – 12. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 600 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Egy valamikori nagymosás bemutatása után a tanulók megismerkednek a textilfestés technikájával, a természetes festőanyagokkal és az alapszínek változásával. A foglalkozás során a téma megjelenését vizsgáljuk jelentősebb irodalmi művekben (Ágnes asszony, János vitéz)
Fejlesztési területek/kompetenciák: A kompromisszumkészség, finommotorika, művészi gondolkodás, kreativitás, csoportos együttműködés, belső képalkotás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, kémia, technika, életvitel és gyakorlat, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

Mindennapi kenyerünk

Korosztály: 9. osztály – 12. osztály
Csoport létszám: 40 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 700 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Megismerik a tanulók a kenyér útját az elvetett magtól a kész kenyérig, Megmutatjuk a kenyérsütés eszközeit. Megtapasztalják, milyen fáradtságos munka volt a kenyér elkészítése. Bemutatjuk a föld megmunkálásához szükséges eszközöket. Megismertetjük velük hagyományaink hétköznapi mozzanatait és a  hagyományos munkamegosztást a családban. Mindezt hiedelmek, babonák, szokások, szólások, közmondások felidézésével.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A belső motiváció, összehasonlítás, szövegértés, információkezelési és –feldolgozási készség, rugalmas csapatmunka, problémamegoldó képesség fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: magyar nyelv és irodalom, természettudomány, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

Senki se szagolja…

Korosztály: 9. osztály – 12. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 700 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: A tányérfestés és a bútorfestés foglalkozáson megismertetjük a tanulókkal a hagyományos paraszti kultúra tárgyainak díszítőmművészetét, a különböző motívumokat és azoknak jelentését, üzenetét, mondanivalóját.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A finommotorika, művészi gondolkodás, kreatív alkotói magatartás , vizuális problémamegoldás, cselekvő tudatosság, belső motiváció fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Részletekért katt ide!

Sárkány ellen sárkányfű

Korosztály: 9. osztály – 10. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 500 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Bevezetjük a tanulókat a népi gyógyászatba, a népi orvoslásba. Alapfokon ismertetjük meg velük a gyógynövényeket a temetőcsősz ház kiskertjében. Molyűző illatpárnát készítünk az újlétai magtár foglalkoztató termében.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A munkastílus, hagyományőrzés, paraszti kultúra elemeinek tudatos alkalmazása, önfejlődés fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, biológia-egészségtan, földrajz, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Nincs egy rongyom…

Korosztály: 9. osztály – 12. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 120 perc
Ár: 700 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Az 1000-1300 között élő családok életkörülményeit, életmódját mutatjuk be. Az Árpád-korban élők viseletét és viseletkiegészítőit vázoljuk fel a tanulók előtt. Lehetőséget biztosítunk a rekonstrukcióban elkészített ruhadarabok felpróbálására. Bőrtarsoly- vagy ékszermásolat készítő foglalkozáson vehetnek részt a diákok az újlétai magtár foglalkoztató termében.
Fejlesztési területek/kompetenciák: Az identitástudat, gondolkodásmód, kreativitás, motiváltság fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, földrajz, etika, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Mértékek mértéktelen mértékben

Korosztály: 9. osztály – 10. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 400 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás
Foglalkozás célja: Rendkívüli matematika óra az egykor mérték funkciót is betöltő néprajzi tárgyakkal az újlétai magtár foglalkoztató termében. A szöveges feladatok könnyen érthetővé válnak a mérőeszközökhöz kapcsolódó történeteinktől.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A pontosság, koncentrálóképesség, matematikai gondolkodás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, matematika, magyar nyelv és irodalom

Részletekért katt ide!

Tükröm, tükröm

Korosztály: 9. osztály – 12. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 90 perc
Ár: 1100 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Interaktív viseletbemutató és női-férfi alakformálás a mindenkori divatnak megfelelően, egy kis képmontázs varázslattal az újlétai magtár foglalkoztató termében.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A hagyományápolás, szemléletmód, értékrend, identitástudat fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, etika, vizuális kultúra, biológia-egészségtan, földrajz

Részletekért katt ide!

Kertbe mentek, rózsát szedtek…

Korosztály: 9. osztály -12. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 3×45 perc
Ár: 1100 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: A foglalkozáson megismertetjük a tanulókkal a XIX. század végi XX. század eleji ismerkedési, párválasztási alkalmakat és az udvarlási szokásokat. A témához kapcsolódóan a virágok szimbolikáját vesszük sorba, melyben helyet kap a lokális paraszti kultúra megismerése.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A képzelet, játékkedv, beszédbátorság, együttműködési készség, kommunikáció, koncentráció, pozitív gondolkodás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: etika, biológia-egészségtan, vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom

Részletekért katt ide!