Küldetésnyilatkozat

A Sóstói Múzeumfalu küldetése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye még létező, muzeális értékű (szellemi és tárgyi) javainak felkutatása, gyűjtése, különös tekintettel a népi építészet és lakáskultúra kutatására, a hagyományos és átalakuló falusi élet tárgyaira, dokumentumaira. A gyűjteményekbe került tárgyak, írott és egyéb források őrzése, konzerválása, nyilvántartása, raktározása, tudományos feldolgozása és bemutatása, valamint e kulturális örökséghez kapcsolódó ismeretek átadása és közvetítése a társadalom legszélesebb rétegei felé, a hagyományok továbbéltetése kiállításain, kiadványain, ismeretátadási és szabadidős programjain keresztül. Múzeumunk létérdeke a néprajzi és segéd gyűjtemények tudatos, meghatározott koncepció szerinti gyarapítása és olyan, gyűjteményekre alapozott kiállítások, tudományos kutatások, múzeumpedagógiai programok megvalósítása, amelyek multifunkcionális módon, a különböző társadalmi-kulturális rétegek és korosztályok igényeinek figyelembevételével képesek közvetíteni megyénk és kisebb tájegységeinek kulturális értékeit.