KEDVES LÁTOGATÓINK!

A 2021. május 1-jén hatályba lépett 194/2021. (IV.26) Korm. rendelettel módosított jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a Jósa András Múzeum, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu látogatására vonatkozó szabályokról.

Az intézményeinkben nyújtott szolgáltatások igénybevételére a koronavírus ellen védett személyeknek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúaknak van lehetősége. A védettség tényének ellenőrzése az üzemeltető, illetve a szolgáltatás nyújtójának feladata és felelőssége.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik.

A kulturális rendezvényt látogató személy a védettségi igazolvány bemutatása mellett a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

Az életkor igazolására 6-18 éves korig a személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély vagy diákigazolvány fogadható el. Ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló, a belépéskor ezen igazolványok bemutatásától el lehet tekinteni.

Az intézmény, illetve a bejáratnál a belépést ellenőrző személy köteles annak a látogatónak a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát nem igazolja.

A védettség igazolására, az érintett személyazonosságának igazolására, illetve az életkor igazolására alkalmas hatósági igazolványokon szereplő adatok megismerésére a Jósa András Múzeum és tagintézményei munkatársa, illetve a megbízott biztonsági szolgálat munkatársai, jogosultak, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzíthetik, nem másolhatják és nem továbbíthatják. A hatósági igazolványokat kizárólag a védettség ellenőrzése, a védettségi igazolványt használó személy személyazonosságának megállapítása, illetve az életkor igazolása érdekében kérheti bemutatásra a belépést ellenőrző személy. A személyes adatok megismerésének jogalapja a kulturális tevékenység ellátására vonatkozó, veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó, hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása.

A látogatható helyszíneken a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak maszk viselése kötelező.

Az intézményben este 11.00 és reggel 5.00 óra között csak az intézményeinkben dolgozó foglalkoztatottak tartózkodhatnak.

BELÉPŐJEGY ÁRA:

Csak normál nyitvatartási napokon érvényes, egyéb programok alkalmával egyedi jegyárakkal dolgozunk.

2021. május 1. – 2021. november 14. közötti időszak jegyárai:

 

FELNŐTT (teljes árú)
   1200,- Ft/fő    
6-26 év közötti diákok (érvényes diákigazolvány felmutatása mellett) és  62-70 év közötti nyugdíjasok (kedvezményes)     600,- Ft/fő

CSOPORTOS FELNŐTT – 15 fő feletti létszámtól

    1000,- Ft/fő

CSOPORTOS 6-26 év közötti diákok és 62-70 év közötti nyugdíjasok – 15 fő feletti létszámtól

    500,- Ft/fő
NAGYCSALÁDOS (2 szülő + 2 vagy több gyermek)       3000 Ft
6 év alatti és 70 év feletti      ingyenes
PEDAGÓGUSOK ÉS MÚZEUMI, KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI DOLGOZÓK      ingyenes
Fogyatékkal élők (személyenként egy kísérővel)      ingyenes

SÉTÁLÓJEGY (csak egyéni látogatóknak, nyitvatartási időn kívül – ez esetben nincs kedvezmény)

     300 Ft/fő

 

DÍJTALANUL látogatható a Sóstói Múzeumfalu az alábbi esetekben:

1.) Díjtalanul látogathatja a Sóstói Múzeumfalu állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban érintett ország állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

 • életévét be nem töltött kiskorú,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint fogyatékos személy,
 • fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
 • legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,
 • közoktatásban dolgozó pedagógus (érvényes igazolással),
 • életévét betöltötte,
 • igazolással múzeumi, könyvtári, levéltári dolgozók.

2.) Díjtalanul látogathatja a Sóstói Múzeumfalu állandó kiállításait az EGT- állampolgár minden hónap HARMADIK VASÁRNAPJÁN, amennyiben:

 • életévét még nem töltötte be,
 • 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő). (Közeli hozzátartozók: házastárs, egyenesági rokon, azaz szülő, nagyszülő, dédszülő, szépszülő, gyermek, unoka, dédunoka, szépunoka; továbbá örökbe fogadott, mostoha-, nevelt gyermek, örökbefogadó-szülő, mostoha-, nevelőszülő, és a testvér).

3.) Díjtalan a látogatás a Sóstói Múzeumfalu állandó kiállításaiban a nemzeti ünnepeinken (augusztus 20-án, október 23-án), állampolgárságra való tekintet nélkül.

KEDVEZMÉNYESEN látogatható a Sóstói Múzeumfalu az alábbi esetekben:

50%-os kedvezményes belépődíjért látogathatja a Sóstói Múzeumfalu állandó és időszaki kiállításait az EGT- állampolgár

 • a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
 • 62 év felett,
 • amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozónak minősülnek (legfeljebb 2 fő).

A díjak a Sóstói Múzeumfalu területén bankkártyával is teljesíthetők, továbbá MKB és OTP által kibocsátott SZÉP-kártyával is fizethetők.

Hungary Card felmutatói 30% kedvezményt kapnak a felnőtt, teljes árú belépőjegy árából rendezvénynapokon kívül.

Nyitvatartási időn kívüli (pl. nyitás előtti és zárás utáni órákban, hétfőn, illetve a téli zárva tartás idején novembertől márciusig) csoportos látogatás csak előzetes egyeztetés után lehetséges. Ez esetben nem érvényes a díjtalan belépés lehetősége! (A felnőtt belépőjegy 1000 Ft-ba, a nyugdíjas, gyermek- és diákjegy 500 Ft-ba kerül.)

A fenti kedvezmények a magyaron kívül az Európai Gazdasági Térség állampolgáraira és a magyar igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgárokra is érvényesek. Egyéb kedvezmények a kifüggesztett információs táblán olvashatók.