Szív küldi, szívnek, szívesen!

Korosztály: 1. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 600 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Ismerkedés a mézeskalács műhellyel, a mézeskalács sütés főbb mozzanataival és a sütéshez szükséges eszközökkel.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A formaérzék, kreativitás, lényeglátó képesség, verbális kommunikáció, csoportban történő munka és koncentráció fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Tudok fonni, tudok szőni…

Korosztály: 2. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 500 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Ismerkedés a fonás – szövés eszközeivel és a hagyományos paraszti kultúrában használt természetes anyagokkal. Megmutatjuk a gyerekeknek, hogyan lesz egy szál zöld növényből fonal, majd textil.
Fejlesztési területek: A logikus és térbeli gondolkodás, finommotorika és koncentráció fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: technika, életvitel és gyakorlat,vizuális kultúra, matematika

Részletekért katt ide!

Csutka Rozi és társai

Korosztály: 1. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 400 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: A gyermekjáték gyűjteményünk egy-egy darabjával ismertetjük meg a tanulókat. Összehasonlítjuk a múlt századbeli játékokat a jelenkoriakkal. A foglalkozás lezárásaként rongybabát készítenek az újkenézi istállóban kialakított foglalkoztató termünkben.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A precizitás, társas együttműködés fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: technika, életvitel és gyakorlat, környezetismeret, erkölcstan

Részletekért katt ide!

“Ég a gyertya ég…”

Korosztály: 1. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 600 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Az újkenézi istállóban megismerkednek a gyerekek a hagyományos gyertyakészítés folyamatával, a világítás egykori és hagyományos eszközeivel.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A matematikai gondolkodás, koncentráció, társas együttműködés fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, környezetismeret

Részletekért katt ide!

Meg is mosakodjál

Korosztály: 2. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 600 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Betekintést nyernek a gyerekek egy régi nagymosás folyamatába. Megismerkednek a mosás eszközeivel és a  textilfestés technikájával.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A vizuális megfigyelés, belső képalkotás és kreativitás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Mindennapi kenyerünk

Korosztály: 1. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 40 fő</span
Időtartam: 60 perc
Ár: 700 Ft/fő
>

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás
Foglalkozás célja: Bemutatjuk a kenyér útját az elvetett magtól a kész kenyérig. Megismertetjük a gyerekekkel a kenyérsütés eszközeit. Megmutatjuk, milyen fáradtságos munka volt a kenyér elkészítése. A foglalkozáson fontos a tanulói tevékenység középpontba állítása.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A megfigyelés, problémamegoldó gondolkodás, összehasonlítás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: környezetismeret, matematika, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Senki se szagolja…

Korosztály: 3. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 700 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: A tányérfestés vagy bútorfestés foglalkozáson megismerkednek a tanulók a hagyományos paraszti kultúra díszítő motívumaival és azok jelentésével.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A kreatív szemlélet kialakítása, belső képalkotás, megfigyelés, alkotó feladatmegoldás és problémamegoldás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Nemezeljünk!

Korosztály: 1. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 700 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás és kézműves foglalkozás
Foglakozás célja: Őseink gyapjúfeldolgozó technikájával ismertetjük meg a gyerekeket. Megmutatjuk, mi a nemez. Beszélünk arról, mire használták régen és mire használják  manapság. Rávillágítunk arra, mely anyag lehet végterméke a nemez.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A finommmotorika, megfigyelés, csoportmunka és belső képalkotás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat

Részletekért katt ide!

Mesterségem címere

Korosztály: 3. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 500 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: A bőrművesség titokzatos világát hozzuk közelebb a tanulókhoz. A bőr feldolgozásába vezetjük be őket és a bőr díszítéséhez adunk ötleteket. Bőrkarkötőt vagy bőrcsuklópántot készítenek lyukasztásos technikával az anarcsi porta udvarán.
Fejlesztési területek/kompetenciák: Az esztétikai érzék, kreativitás, tudatos hagyományőrzés fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: technika, életvitel és gyakorlat, erkölcstan, környezetismeret

Részletekért katt ide!

Üzenet régi iskolámból

Korosztály: 1. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 60 perc
Ár: 500 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó foglalkozás
Foglalkozás célja: Múlt századbeli hat osztályos elemi népiskolai órán vehetnek részt a tanulók a barabási iskolában. Kipróbálhatják a palatáblát, a palavesszőt, a spongyát, a pennát, a kalamárist, vagy az irkát. Megmutatjuk, hogyan érte el a tanító a rendet, a fegyelmet a különböző korú kisdiákoknál.
Fejlesztési területek/kompetenciák: Az önfegyelem, társas együttműködés, önálló tevékenység fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, környezetismeret

Részletekért katt ide!

A szép és a csúf a nyírségi népmesékben

Korosztály: 3. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 90 perc
Ár: 1100 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Öt nyírségi népmese feldolgozása két kézműves foglalkozás keretében az újlétai magtár foglalkoztató termében zajlik.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A kreativitás, esztétikai érzék, empátia, kommunikáció fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, magyar irodalom és nyelvtan, erkölcstan, technika, életvitel és gyakorlat, környezetismeret, vizuális kultúra

Részletekért katt ide!

A bárányok hallgatnak?

Korosztály: 3. osztály – 4. osztály
Csoport létszám: 30 fő
Időtartam: 90 perc
Ár: 1100 Ft/fő

Foglalkozás jellege: új ismeretszerző/ismeretátadó és kézműves foglalkozás
Foglalkozás célja: Néprajzi tárgyakkal szemléltetve jelbeszédes formában a jelekről „beszélgetünk”. Kézműves foglalkozással teljesedik ki a tanulók megszerzett ismerete az újlétai magtár foglalkoztató termében. A barabási iskola udvarán kerül sor a nagy „jelvadászat” játékra.
Fejlesztési területek/kompetenciák: A társas együttműködés, kreativitás, stressztűrő képesség, gondolkodás fejlesztése.
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, vizuális kultúra, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom

Részletekért katt ide!