Project Description

A Jósa András Múzeum 2021-ben sikerrel jelentkezett a Nemzeti Tehetség Program „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” című nyílt pályázati kiírásra, az „Építsünk a múltból jövőt!” (NTP-INNOV-21-0159) egyedi elnevezésű program megvalósítására. A megvalósítás helyszíne a Jósa András Múzeum tagintézményeként működő Sóstói Múzeumfalu.

A Sóstói Múzeumfalu célul tűzte ki, hogy tehetséggondozást támogató tevékenységét fejleszti, illetve ezeken a területeken tovább erősíti kapcsolatait Nyíregyháza oktatásirányító, illetve nevelő-oktató intézményeivel, különösen a szakmai képzést folytató középiskolákkal.
Ennek keretében kezdeményeztük a kapcsolatfelvételt a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal, illetve a szervezethez tartozó Vásárhelyi Pál Technikummal, valamint ezzel egyidejűleg javaslatot tettünk egy olyan tehetséggondozó program megvalósítására, amelynek keretében a középiskolai tanulók néprajzi ismereteit, ezen belül különösen a népi építészettel kapcsolatos tudásukat bővítjük, elmélyítjük.

A program tervezésekor célunk tizenkét, a népi kultúra iránt érdeklődő tanuló bevonása volt, akik tanulmányaikat jó eredménnyel végzik, és jó képességekkel rendelkeznek a manuális tevékenységek terén is.

A program lényege, hogy az elméleti ismeretek bővítésén túl az építőipari szakmák tanulására készülő középiskolások olyan szemléltető eszközöket, oktatási segédanyagokat hozzanak létre, amelyek alkalmasak az érdeklődés felkeltésére népi építészeti örökségünk iránt. A közös munka során ismereteiket a helyi jellegzetességek megfigyeltetésével, kiemelésével szeretnénk gazdagítani, problémamegoldó, véleményformáló és vitakészségüket, kreativitásuk kívánjuk fejleszteni. Az általuk készített tárgyiasult alkotások (falazat- és héjazatmakettek, rövid ismeretterjesztő videók) tanórai felhasználását foglalkozási terv és feladatlap közös összeállítással szeretnénk segíteni, illetve magát a felhasználást egy másik korcsoportban modellezni. A programtól a személyiségjegyek, elsősorban a motiváció, empátia, önismeret, alkalmazkodás, viselkedéskultúra fejlődését várjuk.

A program a Nemzeti Tehetség Program keretében a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatásával valósul meg.

A támogatás összege: 2.523.000 Ft
A program vége: 2022. június 30.