Megnyílt! Megnyílt! Megnyílt!

Van szerencsénk értesíteni
a tisztelt közönséget, hogy a
Tölgyes utca 1. szám alatt
Kalamáris Vendéglőnket megnyitottuk.
A nagyérdemű, igen tisztelt közönség
pártfogását kérve, tisztelettel
Sóstói Múzeumfalu

Megnyílt! Megnyílt! Megnyílt!

Ez azonban nem feltétlenül azok számára jó hír, akik kulináris élvezetekre vágynak! Vendéglőnkben ugyanis valós ételek helyett szellemi táplálékot kínálunk: betérő vendégeink digitális étlapunk kínálatából választva Petőfi-verseket „fogyaszthatnak”. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeinek tolmácsolásában hallgathatjuk meg a tizenkét művet, s hogy figyeltünk-e, azt a virtuális pincér játékosan ellenőrzi: a tányéron felkínált három szövegrészlet közül kell kiválasztanunk azt, amelyik elhangzott a versben. Válaszunkat maga Petőfi „értékeli”, s egyúttal továbblépési lehetőséget biztosít a rövid animációs videóhoz, amely a versben megjelenő néprajzi kifejezésekhez kapcsolódik.

Ez utóbbi nem véletlen, hiszen a kiállítás nem relikviákon, kéziratokon keresztül közelít Petőfihez – múzeumunk ilyesmivel nem rendelkezik –, hanem azokat a régi, a falusi hétköznapokhoz tartozó eszközöket, szerszámokat, viseletdarabokat mutatja be, amelyeket a költő műveiben említ.

Akinek azonban nem Petőfi a kedvence, az se keseredjen el! A szakács ugyanis a Kalamáris Vendéglő falait is költeményekkel „tapétázta ki”; olvasható itt Faludy Ferenc, Reviczky Gyula, Ady Endre, Utassy József vagy egy viszonylag friss Miklya-mű, és még folytathatnánk a sort. Ezeket és a digitális étlapról „rendelhető” Petőfi-verseket a néprajzi fogalmak kötik össze. A versekben megjelenített viseletdarabokkal, tárgyakkal, esetleg modelljeikkel, kicsinyített makettjeikkel a vendéglő falán szintén találkozhatunk.

S bizony itt is van egy olyan falszakasz, ahol a – képzeletben – nálunk vendégeskedő költők portréit helyeztük el. Közülük csak Lackfi János szeretett volna a szakáccsal szelfizni, de őt is lebeszéltük, inkább megkértük, hogy a többiekhez hasonlóan egy költeményét hagyja hátra a Kalamáris Vendéglőben. Nem is akármilyen műveket kaptunk: Petőfi-átiratokat, parafrázisokat, melyeket a múzeum egy másik pontján, az egyik deszkakerítésen olvashatunk el.

Különleges vendéglőnkben egy fiktív utazási iroda ajánlatát is elhelyeztük, akik a megye irodalmi emlékhelyeit népszerűsítik. Ismert, hogy Petőfi többször megfordult Szatmárban. Vendégeskedései során számos költemény született, de olyanokat is ismerünk, amelyek élményforrása kapcsolódik a vármegyéhez, gondoljunk például A Tisza című versre! Az irodalmi emlékhelyek térképes megjelenítése a tájolásban, viszonyításban segít, ugyanakkor szövegei a helyi Petőfi-mondák mellett pl. Kölcsey Ferenc, Czóbel Minka, Ratkó József, Képes Géza stb. életének és munkásságának helyi vonatkozásaira is felhívják a figyelmet.

A vendéglőkben megszokott fekete táblát mi sem nélkülözzük; erre írja a szakács napi ajánlatát. Legutóbb egy játékot kínált, amely csekély, de annál ízletesebb jutalommal kecsegtette a betérő vendégeket, akiknek egy anagramma megfejtése volt a feladatuk, természetesen egy Petőfi-vers címéből képezve. Izgatottan várjuk, mit talál ki legközelebb!

Kedves Látogató! Ha e kis ajánló felkeltette érdeklődését, netalán étvágyát, akkor térjen be vendéglőnkbe, válasszon egy világos borítójú verseskönyvet a polcról, s helyezze a titokzatos fekete dobozra a tábla alatt! Hogy mi fog történni? Ezt már nem áruljuk el…

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma anyagi támogatásával valósulhatott meg.