Project Description

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Jósa András Múzeum tagintézménye, a Sóstói Múzeumfalu pályázatot hirdet néprajzos muzeológus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony (3 hónap próbaidő kikötésével)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4431 Nyíregyháza Tölgyes u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Sóstói Múzeumfalu kijelölt, néprajzi tárgyú, tárgyi gyűjteményének gondozása, rendezése, múzeumi nyilvántartások vezetése, a gyűjtemény feldolgozása, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység, szakmai tárlatvezetés, kiállítások előkészítése, rendezése, részvétel a digitalizációs feladatok elvégzésében, gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív feladatok (adatszolgáltatás, szerződések előkészítése) ellátása.

Illetmény és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve az irányadó.                            

Pályázati feltételek:

 • néprajz mesterszakos diploma,
 • középfokú C típusú nyelvvizsga angol vagy német nyelvből,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • múzeumi területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és abba betekintsenek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • személyazonosító igazolvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné Szűcs Zsuzsanna területi múzeumigazgató nyújt, a +3630/6768514-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Jósa András Múzeum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JAM/36-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: néprajzos muzeológus.
 • Személyesen: Pétervári Eszter, 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 21.
 • Elektronikus úton Pétervári Eszter részére a humanpolitika@josamuzeum.hu címre történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az intézmény illetékes vezetői értékelik és szükség esetén személyes meghallgatás után bírálják el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a Jósa András Múzeum igazgatója. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ, valamint a pályázattal kapcsolatos, személyes adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.josamuzeum.hu honlapon.