„Csak azt lehet írni, ami fáj.”

– Móricz Zsigmond parasztábrázolása –

A Sóstói Múzeumfalu időszaki kiállításainak sorát 2020-ban Móricz Zsigmond paraszti életjeleneteinek bemutatásával folytattuk. A kiemelt epizódok a Hét krajcár, a Tragédia és a Judith és Eszter című novellákból származnak.
 
E három kiválasztott elbeszélésben az író szemén keresztül láthatjuk a paraszti világot. A falun megélt tapasztalatok, élmények Móriczot a szomorú sorsok megörökítésre késztették, melyek tárgyi világát múzeumunk gyűjteménye valósághűen tudja szemléltetni.

A romantikus faluképet romba döntő novellák szövegei – a pontos idézés céljából – kinagyítva olvashatók a kiállításban. A művekben megfogalmazott realisztikus jeleneteket a szövegek mellett látható illusztrációkkal és a plakátok környezetében megrendezett életjelenetekkel mutatjuk be.

A szöveg, a kép és a térben megjelenített miliő együtt alkotják a kiállítás mondanivalóját: így történhetett, amit Móricz Zsigmond leírt, ehhez hasonló tárgyakkal, ehhez hasonló mozdulatokkal, ehhez hasonló környezetben.

A falvakban élő parasztság életéhez mind a Móricz Zsigmond által bemutatott realisztikus, sokszor drámai élethelyzet és érzésvilág, mind az egyéb romantikus képekben „megfestett” falusi idill is hozzátartozik. A paraszti valóság e két szélsőséges nézet keverékében rejlik.

Rózsáné Bóna Bernadett
néprajzos muzeológus

A kiállítás kurátora:
Rózsáné Bóna Bernadett

A képi illusztrációkat készítette:
Magyar Andrea

A tablókat szerkesztette:
Cseppentő Zoltán

A technikai kivitelezésben részt vett:

Csonka Istvánné
Jámbor János Ferencné
Kása László
Kiss András
Ködmön Nóra
Magyar Andrea
Mártonné Vattai Anikó
Oláh József
Rózsáné Bóna Bernadett
Toma János
Szatlószki Ildikó
Szénás Sándor