Múzeumfalu baráti köre

 

A Múzeumfalu Baráti Köre kiadványai

 

 1. Domanovszky György: Magyarország egy­házi faépítészete. Bereg megye. Bp. 1936. (Ha­sonmás kiadás) Nyíregyháza-Sóstófürdő, 1994. 106 p. + 25 ábra (A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 1.)

 

A szerző eredetileg kis példányszámban megjelent munkája az egykori Bereg vármegye területének fatemplomait és fatornyait veszi számba településenként, levéltári és helyszíni kutatások alapján összegyűjtött adatok felhasználásával. A kötet első része Domanovszky ezen épületekről szóló tanulmányát tartalmazza, a másik fele az adattár. Fűzve. 900 Ft

 

 2. Balogh Ilona: Magyar fatornyok. Bp. 1935. (Hasonmás kiadás) Nyíregyháza-Sóstófürdő, 1994. 194 p. + 50 fekete-fehér fotó a mellékletben (A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 2.)

 

 A szerző kötete a Kárpát-medence-beli fatornyok kutatásának alapmunkája. Az eredetileg kis példányszámban megjelent könyv újranyomásával a mai kutatók is hozzájuthatnak e ritka kiadványhoz. A mű 99 oldalon Balogh Ilona tanulmányát tartalmazza a magyar fatornyokról, majd egy, a történeti Magyarország megyénkénti összeállításban közölt, levéltári adatokat is tartalmazó fatemplom- és fatorony jegyzékét közli. A kötetet német nyelvű összefoglalás egészíti ki. Fűzve. 1200 Ft

 

 3. Sisa Béla: Táltos a templomtornyon. Nyír­egy­háza, 1995. 217 p. ill. (A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 3.)

 

A könyvben a szerző az erdélyi Csíkrákos római katolikus templomának tornyán lévő ábrákat elemzi, bennük a pogány magyar hitvilág máig fennmaradt emlékeit sejtve. A rajzokkal illusztrált kötetet 109 fekete-fehér fényképből álló fotómelléklet és angol nyelvű összefoglalás egészíti ki. Fűzve. 1200 Ft

 

4. Gindonale bare. A Maljaki Luludi cigány folk­lóregyüttes kazettájának kotta- és szöveg­anya­­ga. Sóstófürdő, 1995. 61 p. (Szerk.: Kovalcsik Katalin)

 

A kiadvány magyar fordításban is tartalmazza a 16 dal szövegét, valamint cigány és magyar nyelvű szószedetet, s Balázs Gusztáv naiv festményeinek fekete-fehér reprodukcióit. Fűzve, 300 Ft

 

5. Sisa Béla: Erdélyi képek. Nyíregyháza, 1996. 264 p. (A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 4.)

 

A kétnyelvű – német és magyar – kötet 200 művészi igénnyel készült fekete-fehér fénykép segítségével mutatja be Erdély sokszínű népi és egyházi építészetét, temetőit, népi hagyományait, lakóit. A szerző fotókban testet öltő önvallomását Gulay István régi színes képeslapokkal illusztrált, személyes hangvételű írása egészíti ki. Fűzve. 1600 Ft

 

6. Sisa Béla: Száz fénykép – száz népi műemlék. Nyíregyháza, 1996. 2., módosított kiadás. 136 p.

 

A kétnyelvű – magyar és német – kötet a magyar nyelvterületen készült 100 fekete-fehér fényképet adja közre népi és szakrális épületekről, malmokról, fejfákról. Gulay István fotónaplójával. Fűzve. 1200 Ft

 

7. Deli Sándor–Dobosyné Antal Anna–Fehér Judit–Hernyák László–Horváthy Judit – Jékely Berta–Orosházi Tamás–Pataky Emőke–Zsanda Zsolt: Népi műemlékek – nemzeti örökségünk. Nyíregyháza–Sóstófürdő, 1999. 175 p. (Szerk.: Sisa Béla) (A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 5.)

 

Magyarország 289 védett vagy védettségre javasolt népi épületének, épületegyüttesének vagy objektumának leírása 310 fekete-fehér fotóval, Sisa Bélának a népi műemlékek védelmének utóbbi időszakáról szóló bevezető tanulmányával, angol nyelvű összefoglalással. Fűzve. 1200 Ft

 

8. Sisa Béla: A Kárpát-medence fatornyai. Nyíregyháza–Sóstófürdő, 2001. 365 p. (A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 6.)

 

A kötet hatalmas adatmennyiség felvonultatásával veszi számba a Kárpát-medence területén lévő fa harangtornyokat és fa haranglábakat, szám szerint 522-t. A 365 oldalon 1053 fotó és rajz, műszaki felmérés segítségével bontakoznak ki a típusbeli különbségek és azonosságok. A szerző több évtizedes kutatómunkája öltött testet a könyvben, melyet kétnyelvű – magyar és angol – toronytörténeti bevezető tanulmány tesz teljessé. Irodalom- és képjegyzék, valamint helynévmutató egészíti ki a kiadványt. A kötet melléklete a Kárpát-medence 98 x 67 cm-es térképe, mely a könyvben szereplő tornyok elhelyezkedését mutatja be. A térkép jelmagyarázata magyar és angol nyelvű, a helynevek mind a magyar, mind pedig jelenlegi nevükön is szerepelnek. Kötve, A/4 formátumban. 4900 Ft

 

9. Népi műemlékek helye az európai integrációban. Nyíregyháza-Sóstófürdő, 2003. 205 p. (Szerk.: Páll István – Sisa Béla) (A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 7.)

 

A Szigligeten 2002. november 5-8. között tartott népi építészeti konferencia 15 előadását elhangzásuk nyelvén (magyarul, németül vagy angolul) közlő kiadvány a népi építészet különböző területeit és a népi építészeti emlékek kártevői elleni védekezést veszi górcső alá. A könyv utolsó harmada a 60 éves Sisa Béla munkásságát méltatja, kiegészítve publikációinak, tervezéseinek és kiállításainak jegyzékével. Fűzve 1400 Ft.

 

10. Páll István: Kelet-magyarországi tájházak. Nyíregyháza-Sóstófürdő, 2009. 45 p. (Szerk.: Páll István) (A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 8.)

 

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék 39 tájházának és népi műemlékének lajstroma rövid szöveggel és színes fényképekkel illusztrálva.  A Magyarországi Tájházszövetség VII. Országos Találkozója alkalmából megjelent kötet az ország más területeiről már korábban megjelent kiadványokhoz illeszkedik. Fűzve 550 Ft.

 

11. Ahol visszafordul az idő kereke… Írások a Sóstói Múzeumfalu 30 évéről. Nyíregyháza-Sóstófürdő, 2009. 120 p. (Szerk.: Páll István) (A Sóstói Múzeumfalu kiskönyvtára 9.)

 

A Sóstói Múzeumfalu „Ahol visszafordul az idő kereke…” című időszaki kiállításához készült tudományos tájékoztató több régi írást (Erdész Sándor, Búr Gábor és Páll István cikkei) és mai feldolgozást, összefoglalást (Nagyné Bősze Katalin, Bodnár Zsuzsa és Bóna Bernadett munkái) tartalmaz a múzeum életéről, és közli a kötet kiadásáig megjelent, a múzeumfaluról szóló cikkek, tanulmányok válogatott bibliográfiáját (Páll István összeállítása). Fűzve 750 Ft.

 

A fentieken kívül a szatócsboltban képeslapok, kiállítás-vezetők, idegenforgalmi kiadványok is kaphatók.